Baletní slovník: Poznejte, co znamenají různé pojmy v baletu

O autorovi článku

331 Dance Studio Olomouc

Jsme taneční škola v Olomouci, ale můžete se k nám přidat i v Praze. Tancujeme Street Dance a Contemporary Dance, věnujeme se ale i Fitness Dance. Organizujeme taneční kurzy pro děti i dospělé, taneční workshopy, open classy, soutěže, letní kempy i divadelní představení.

Článek byl aktualizován 28 května, 2021 .

Poznejte všechny taneční pojmy, které se používají nejen v baletu, ale i v dalších tanečních stylech. Prostudujte si náš baletní slovník.

Dnes nás čeká exkurze do tance, který se často považuje za základ každého tanečního stylu a slouží zároveň také jako ideální průprava k mnoha sportům. Tento tanec má poměrně bohatou historii, jeho kořeny bychom našli v druhé polovině 16. století ve Francii a Itálii. Ano, řeč je o baletu. Typické baletní pojmy ale používají i choreografové a lektoři modernějších tanečních stylů, proto je dobré je alespoň částečně znát.

Pojmy v baletu aneb terminologie klasického tance

Každý tanečník ví, že všechny druhy tance používají svou vlastní terminologii. Pojmy v baletu jsou důležité a často používané i v jiných tanečních stylech, protože se vlastně současně jedná o terminologii klasického tance. Tyto pojmy se tradičně používají např. v současném tanci a moderním tanci.

Baletní názvy jsou odvozeny převážně z francouzštiny, ve většině případů ty pojmy doslovně popisují prováděný taneční prvek. Proto nám v některých případech mohou připadat složité. Příkladem je taneční krok Pas de cheval, což v doslovném překladu znamená koňský rok. A tento pohyb tak opravdu vypadá.

Základní pozice v baletu

Ještě než se vrhneme na konkrétní baletní pojmy, pojďme se podívat, jaké jsou základní pozice v baletu. Je jich pět a pravděpodobně se s nimi setkáte hned na své první taneční lekci věnované tomuto tanečnímu stylu. Je přitom jedno, jestli půjde o tancování pro děti nebo pro dospělé.

U všech pěti základních pozic nohou v baletu jsou nohy co nejvíce vytočené směrem ven. Nikdy byste u nich neměli mít jednu nohu zatíženou více než druhou, těžiště těla je tedy vždy uprostřed.

  • První pozice: Nohy jsou v ideálním případě vytočené v úhlu 180°. Špičky směřují od sebe, naopak paty i kolena jsou u sebe.
  • Druhá pozice: Nohy jsou opět vytočené směrem ven a špičky směřují od sebe. Rozdíl od první pozice je v mezeře mezi patami, která by měla mít velikost délky chodidla.
  • Třetí pozice: Jedna noha je předsunutá před druhou, měla by zakrývat polovinu druhého chodila. Pata předsunuté nohy je tím pádem zaklíněna do klenby zadní nohy.
  • Čtvrtá pozice: Mezi čtvrtou a třetí pozicí je rozdíl v mezeře mezi chodidly. Přední noha by tedy měla být před zadní předsunutá o délku chodidla.
  • Pátá pozice: U páté pozice se nohy překrývají celé, tzn. špička přední nohy je na stejné úrovni jako pata zadní nohy a naopak.

Baletní slovník

Baletní pojmy začínající na A

Adagio [adážo]

Termín odvozený od hudebního výrazu adagio, neboli zvolna, lehce, klidně. V tanci to znamená velmi pomalé, ladné pohyby. Většinou jde o variaci několika kroků, které se tancují buď u tyče nebo tzv. na volno.

Air, en l‘ [ánlér]

Pojem je možné přeložit jako ve vzduchu. V tanci to znamená, že je kročná noha ve vzduchu.

Allegro

Termín odvozený z italského hudebního termínu, který znamená rychle, živě. V tanci se používá pro svižné pohyby.

Alongé [alonžé]

Pojem je možné přeložit jako natažený nebo napnutý. Jde o specifický pohyb ruky nebo nohy.

Arabesque

Česky „arabeska“ je póza na jedné noze, kdy je druhá noha zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku. Existuje několik druhů arabesky.

Arriére, en [ánariér]

Pojem je možné přeložit jako dozadu. Jedná se vlastně o jakýkoliv taneční krok směrovaný dozadu, od publika.

Assemblé [asamplé]

Pojem je možné přeložit jako spojený. Jde o skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí.

Attitude [atytýda]

Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni. Existuje několik druhů.

Avant, en [ánaván]

Pojem je možné přeložit jako dopředu. Jedná se vlastně o jakýkoliv taneční krok směrovaný dopředu, k publiku.

Baletní pojmy začínající na B

Ballerina

Hlavní sólistka baletního souboru. Tento titul bývá udělován nejlepší sólistce baletu, která tančí hlavní role ve slavných představeních.

Ballet blanc

Jakýkoli balet, kde jsou tanečnice oblečeny do tradičních dlouhých, bílých šatů, navržených pro Marii Taglionovou v roce 1830 pro balet Sylfidy.

Ballonné

Skok z páté pozice, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s kročnou nohou sur le cou de pied.

Barre, a la

Pojem je možné přeložit jako u tyče. V baletní hodině se jedná o zásadní část taneční lekce, kdy se cvičí jednotlivé prvky u tyče.

Battement [batmán]

Pojem je možné přeložit jako úder. Jde o vysunutí a natažení kročné nohy. Jde o obecný termín pro mnoho druhů pohybů.

Battement fondu [batmán fondy]

Plynulý, vláčný pohyb. Pohyb vytočené nohy vedený přes cou de pied do propnutí v úhlu 45° nad zemí.

Battement frappé

Energický, krátký a rychlý pohyb kročnou nohou z cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.

Battement tendu [batmán tándy]

Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou.

Battement tendu jeté [batmán tándy žeté]

Stejný pohyb jako battement tendu, ale kročná noha se zvedne do vzduchu pod úhlem 45°.

Batterie [baterí]

Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů. Jedná se spíše o mužský prvek.

Bras [brá]

Pojem pro paže.

Baletní pojmy začínající na C

Changement de pieds [šanžmán-d-pie]

Výměna nohou. Malý nebo velký skok, při kterém se ve vzduchu změní pozice nohou.

Cou de pied [ku-d-pie]

Pojem, který v doslovném překladu znamená krk chodidla. Jde o pozici kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.

Croisé [kroazé]

Pojem je možné přeložit jako zkřížený. Je to pozice, kdy je trup mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená.

Baletní pojmy začínající na D

Dedans, en [ándedán]

Pojem je možné přeložit jako dovnitř. Jde o pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze.

Dégagé [degažé]

Pojem je možné přeložit jako uvolněný. Chodidlo je v otevřené pozici s ohnutým nártem.

Dehors, en [ándeór]

Pojem je možné přeložit jako ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy.

Demi-plié

Pojem je možné přeložit jako polodřep. Jde o pozici s napůl pokrčenými koleny.

Demi-pointes [demi poánt]

Pojem je možné přeložit jako pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.

Derriére [deriér]

Pojem je možné přeložit jako za. Jde o pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.

Devant [deván]

Pojem je možné přeložit jako před. Jde o pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.

Développé [developé]

Pojem je možné přeložit jako rozvinutý. Pohyb vytočené nohy vedený přes cou de pied nahoru až do propnutí a tak vysoko, jak to dovolí rozsah tanečnice.

Baletní pojmy začínající na E

Ecarté

Pojem je možné přeložit jako oddělit nebo odhodit stranou. V baletu je to jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku.

Echappée [ešapé]

Pojem je možné přeložit jako únik. Jde o pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice. Používá se ve spojení s changement.

Effacé [efasé]

Póza, kdy trup je mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku. Trup je otočen do bodu 2 nebo 8, hlava směřuje do publika.

Baletní pojmy začínající na F

Face, en [ánfas]

Tanečník je celým tělem otočen přímo do publika, případně k zrcadlu.

Fermé

Pojem je možné přeložit jako zavřený. Chodidla jsou v zavřené pozici.

Baletní pojmy začínající na G

Glissade [glisad]

Krok vycházející z demi-plié v páté pozici, přes relevé v druhé pozici zpět do páté pozice. Přenesení váhy z jedné nohy na druhou.

Grand [grán]

Pojem je možné přeložit jako velký. Používá se ve spojení např. grand battement, grand jeté.

Grand battement

Energický pohyb nohou přes battement tendu do výšky až kam dovolí rozsah tanečnice. Intenzivní protažení celé nohy.

Grand jeté [grán žeté]

Velký skok z jedné nohy na druhou, nohy jsou napnuté, ve vzduchu se překříží a celý trup se ve výskoku otočí o 180°.

Grand plié

Pozice s plně pokrčenými koleny.

Baletní pojmy začínající na J

Jambe [žámb]

Pojem, který doslovně znamená noha.

Jeté [žeté]

Pojem je možné přeložit jako hozený. Například při battement jeté.

Baletní pojmy začínající na M

Millieu, au [o-milié]

Pojem je možné přeložit jako na volno. Označujeme takto tanec nebo cvičení ve volném prostoru sálu bez opory tyče.

Baletní pojmy začínající na O

Osa

Pomyslná čára procházející tělem od vrcholku hlavy po chodila, která tanečnici v každé póze pomáhá držet rovnováhu. Je důležitá pro správné držení těla.

Otočka

Charakteristický pohyb hlavy při piruetách a jiných točivých pohybech. Důležitý prvek, který pomáhá tanečnici držet rovnováhu.

Ouvert

Pojem je možné přeložit jako otevřený. Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.

Baletní pojmy začínající na P

Parterre [pártér]

Pojem je možné přeložit jako na zemi.

Pas [pa]

Pojem, který doslovně znamená krok. Například pas de chat.

Pas de bourrée

Krok z Bourrée. Bourrée je barokní francouzský tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou.

Pas de chat [pa-d-ša]

Pojem je možné přeložit jako kočičí krok. Jde o skočný krok do stran,. Má různé varianty, které připomínají kočičí krok.

Pas de cheval [pa-d-ševal]

Pojem je možné přeložit jako koňský krok. Jde o skočný krok vpřed, který připomíná koňský klus.

Pas de deux [pa-d-dö]

Tanec pro dvojici muž-žena. Je součástí či vrcholným číslem mnoha klasických baletů.

Petit [pti]

Pojem. který doslovně znamená malý. Například petit battement.

Petit battement [pti batmán]

Rychlý, drobný úder kročné nohy před nebo za stojnou nohou v poloze cou de pied., noha je vytočená a pohybuje se pouze od kolene dolů.

Pied [pie]

Pojem, který doslovně znamená chodidlo.

Pirueta

Způsob otáčení na jedné noze.

Piškoty

Měkká taneční obuv. Vyrábí se v mnoha provedeních, nejoblíbenější jsou kožené nebo saténové.

Plié

Pojem je možné přeložit jako pokrčení. Jedná se o pokrčení jednoho nebo obou kolen.

Port de bras [pór-d-brá]

Práce paží.

Pointe, en [ánpoán]

Pojem je možné přeložit jako na špičkách. Jde o vyšvihnutí těla na špičky prstů. Tanec na špičkách je vrcholnou formou baletu, protože je fyzicky poměrně náročný.

Póza

Statická pozice. V baletu jde o přesně definované umístění každé části těla. Například arabesque, attitude.

Preparace

Pojem je možné přeložit jako příprava. Je to pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec. Podle povahy následného prvku to může být pohyb rukou, někdy rukou i nohou, a to na dvě nebo čtyři doby.

Baletní pojmy začínající na R

Relevé

Pojem je možné přeložit jako zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo pološpičky.

Révérence [reveráns]

Pojem je možné přeložit jako úklona. Myslí se tím úklona nebo poklona na konci taneční lekce nebo představení.

Rond de Jambe [rón-d-žámb]

Jedná se o kruhový pohyb nohou. Pohyb vychází z kyčle, noha je propnutá, horní polovina těla se nehýbe. Jeho varianty jsou parterre (na zemi) nebo en l’air (ve vzduchu).

Baletní pojmy začínající na S

Sauté [soté]

Pojem je možné přeložit jako skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée

Seconde, á la [alasekónd]

Pojem je možné přeložit jako do druhé. Znamená to, že noha (na zemi nebo ve vzduchu) nebo ruka je ve druhé pozici.

Sissone simple [sisón sémpl]

Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo derriére.

Baletní pojmy začínající na Š

Špičky, špičkovky

Taneční obuv charakteristická pro klasický balet. Vyznačuje se tvrdou špičkou, díky které tanečnice může stát na palcích nohou. Používají je pouze ženy.

Baletní pojmy začínající na T

Temps levé [támp levé]

Pojem je možné přeložit jako vyšvihnutí. Jde o poskok na jedné noze.

Tendu [tándy]

Pojem je možné přeložit jako natažený. Například při battement tendu.

Tour en l’air [túr-ánlér]

Jde o pojem pro otočku ve vzduchu.

Baletní pojmy začínající na V

Vytočení

Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu. Do velké míry se dá nacvičit, je však také závislé na individuálních dispozicích tanečníka. Anglické pojmenování vytočení je „turnout“.

Pojmy, které využívají i jiné tance

S mnoha dnes uvedenými pojmy se setkáte nejen v baletu. Řadu z nich totiž od lektorů uslyšíte i na jiných tanečních kurzech. Proto je určitě dobré mít o těchto názvech alespoň částečné povědomí.

Platí to především pro tanečníky a tanečnice našich tanečních lekcí zaměřených na současný tanec: Contemporary Kids pro děti od 9 let, Contemporary Juniors pro teenagery od 13 let a Contemporary Adults pro dospělé od 17 let.

Jak už jsme ale v úvodu zmínili, některé baletní pojmy jsou mezi tanečníky tak zažité, že se používají nejen v baletu, moderním a současném tanci. Občas se s nimi můžete setkat i v úplně jiných tanečních formách, např. ve Street Dance.

Jako příklad může posloužit třeba krok s názvem Pas de bourréé, který znají také tanečníci House Dance. Na našem webu dokonce najdete i video tutoriál k tomuto tanečnímu kroku, který jsme zveřejnili v rámci projektu Tanec Online.

Určitě navíc nejde o ojedinělý případ. Prostě alespoň základní přehled o tom, jaké pojmy se používají v baletu, by měl mít každý tanečník, resp. každá tanečnice.

Zaujal vás článek? Pošlete ho dál! Budeme rádi :-)

Zařazení článku

Rubrika: 

Tipy na podobné články