Podmínky pro používání cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá informace, které si u vás předtím uložil.

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o nich konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci.

Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku.

Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Cookies vám tedy šetří čas a usnadňují přizpůsobení stránek vašim potřebám. Některé základní funkce stránek bez cookies vůbec nefungují. Nemohli byste např. vložit více zboží do košíku na e-shopu, nemohli byste vyplnit vícestránkový formulář, atd.

Proč používáme cookies

Společnost 331 Dance Studio, z.s. je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • fungování svých webových stránek,
 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na svých internetových stránkách,
 • pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook),
 • pro optimalizaci reklam na AdWords a Sklik.

Jde o zpracování osobních údajů

Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících. Tento režim je možné nastavit v prohlížeči. Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 v Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na kontaktní adresu společnosti 331 Dance Studio, z.s. Vaši námitku vyhodnotíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji obdržíme.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek společnosti 331 Dance Studio, z.s., nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies používáme v pseudonymizované podobě

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek společnosti 331 Dance Studio, z.s., vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, posuzujeme v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies, které společnost 331 Dance Studio, z.s. využívá pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook), na AdWords a Sklik, jsou stejně jako u bodu 4 posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě.

Souhlas a jeho odvolání

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Další zpracovatelé osobních údajů

Vezměte, prosím, na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics, AdWords, Google Tag Manager, Google Inc., YouTube, USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR
 • Twitter, San Francisco, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • ActiveCampaign, Dublin, Irsko
 • CookieHub, HelpScout, Boston, USA
 • Hotjar, Hotjar Ltd., Malta
 • Redbit, Kolín, ČR

Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.