Úvod » COVID-19 | Informace pro tanečníky a jejich rodiče

COVID-19 | Informace pro tanečníky a jejich rodiče

Informace pro tanečníky 331 Dance Studia Olomouc a jejich rodiče k aktuální situaci ohledně viru COVID-19 a souvisejících opatření.

Sledujte tuto stránku, prosím, pravidelně. Informace zde budou průběžně aktualizovány. Děkujeme.
COVID-19 | Informace pro tanečníky a jejich rodiče

COVID-19 – Opatření pro taneční sezónu 2020/2021

Následující opatření jsou platná od 21. 9. 2020 do odvolání.

1) HLAVNÍ PŘÍZNAKY COVID-19

  • dušnost / pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem
  • horečka 37,5 ° C a vyšší
  • suchý kašel
2) POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ TANEČNÍCH KURZŮ

I. Tanečník, doprovod tanečníka, lektor nemá dovoleno účastnit se tanečních lekcí a vstupovat do společných prostor 331 Dance Studia Olomouc (taneční sál, šatna) v případě, že:

  • tanečník, doprovod tanečníka, lektor nebo kdokoliv žijící s nimi ve společné domácnosti vykazuje jakýkoliv z hlavních příznaků onemocnění COVID-19 (nebo jejich kombinaci)
  • tanečník, doprovod tanečníka, lektor nebo kdokoliv žijící s nimi ve společné domácnosti byl pozitivně testovaný na COVID-19, a to i v případě, že nevykazuje žádné příznaky onemocnění
  • tanečník, doprovod tanečníka, lektor nebo kdokoliv žijící s nimi ve společné domácnosti byl negativně testovaný na COVID-19, ale má nařízenou karanténu

II. Tanečník (příp. u nezletilých osob jejich zástupce) má povinnost při splnění jednoho z předchozích dvou bodů nebo při jiném podezření na onemocnění zaslat omluvenku svému lektorovi, a to i s odůvodněním nepřítomnosti. V případě pozitivního testu na COVID-19 je povinen toto neprodleně oznámit svému lektorovi a vedení 331 Dance Studia Olomouc.

III. Tanečník má dovoleno vrátit se na trénink po uplynutí karantény a po uplynutí minimálně čtyř dnů, během kterých nevykazuje žádné z hlavních příznaků onemocnění COVID-19.

IV. V případě, že tanečník bude těsně před taneční lekcí nebo během taneční lekce vykazovat jakýkoliv z hlavních příznaků COVID-19:

  • před začátkem taneční lekce: tanečníkovi nebude dovoleno zúčastnit se taneční lekce
  • v průběhu taneční lekce: tanečník bude v souladu s §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví oddělen od ostatních tanečníků a v případě nezletilých dětí bude zajištěn dohled zletilé fyzické osoby

U nezletilých dětí budou v obou případech obratem kontaktováni rodiče na telefonní číslo uvedené v přihlášce.

V. Při příchodu do budovy a po celou dobu pobytu v budově, ve které se taneční lekce koná, má tanečník, doprovod tanečníka, lektor povinnost dodržovat osobní a respirační hygienu (v souladu s nařízením daného zařízení, školy, apod.). To zahrnuje především ochranu horních cest dýchacích (úst a nosu) prostřednictvím roušky nebo ústenky, pravidelné mytí či dezinfekci rukou a dodržování doporučovaných rozestupů.

3) ORGANIZACE TANEČNÍCH LEKCÍ

I. V průběhu taneční sezóny může být ochrana horních cest dýchacích během tréninku nařízena buď Ministerstvem zdravotnictví ČR, krajskou hygienickou stanicí, vedením 331 Dance Studia Olomouc nebo jednotlivými lektory, a to v závislosti na vývoji epidemiologické situace v ČR, Olomouckém kraji i v 331 Dance Studiu Olomouc. Tanečníci i jejich rodiče budou vždy včas informování níže na této stráne i prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce

II. Bez předchozí domluvy není dovoleno docházet na taneční lekce jiné než své taneční skupiny (tanečního kurzu).

III. Šatny jsou určeny pouze k převlékání a není dovoleno se v nich dlouhodobě zdržovat. Jedna šatna je určena pouze pro jednu taneční skupinu (jeden taneční kurz).

IV. Mezi tanečními lekcemi, které probíhají bezprostředně po sobě, bude vždy desetiminutová pauza na vyvětrání tanečního sálu. První lekce tedy skončí o pět minut dříve, druhá lekce začne o pět minut později.

Bezpečnost našich tanečníků je pro nás nejdůležitější | 331 Dance Studio Olomouc

COVID-19 – Aktuální informace

27. 10. 2020 Nové nařízení Ministerstva zdravotnictví: v čase od 21:00 do 4:59 platí zákaz vycházení, v čase od 5:00 do 20:59 platí omezení pohybu a setkávání na max. 2 lidi (pokud nejsou ze stejné domácnosti). Obchody ze základním sortimentem mohou mít otevírací dobu do 20:00, v neděli musí mít zavřeno (ostatní obchody jsou již uzavřeny).

26. 10. 2020 Letos budou sice trochu jiné než kterékoliv předtím, přesto přejeme všem tanečníkům krásné podzimní prázdniny.

24. 10. 2020 Olomouc se na tzv. semaforu Ministerstva zdravotnictví značící riziko nákazy přesunula do nejvyššího, tedy červeného stupně pohotovosti značící přetrvávající komunitní přenos.

21. 10. 2020 Nové nařízení Ministerstva zdravotnictví: Od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 platí zákaz volného pohybu osob (s výjimkou cest do práce, nezbytných cest za rodinou, nákupu základního sortimentu, nutné pomoci blízkým a cest k lékaři). Povoleny jsou vycházky v přírodě a parcích, pobyt na chatách, a to vždy v maximálním počtu dvou osob (s výjimkou členů domácnosti). Budou také uzavřeny obchody a služby s výjimkou prodejen se základním sortimentem.

20. 10. 2020 Od 21. 10. 2020 bude povinné nosit roušky i vnějších prostorách na území měst a obcí, pokud nebude možné dodržet minimální odstup 2 metry od ostatních osob.

19. 10. 2020 Máte otázky související s COVID-19 a aktuálními opatřeními v Olomouci? Využijte informační linku 800 606 800 či speciální web covid19.olomouc.eu.

18. 10. 2020 Na základě stále platného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR budou všechny taneční kurzy probíhat distanční formou i v týdnu 19. 10. 2020 – 25. 10. 2020. V týdnu od 26. 10. 2020 pak budou podzimní prázdniny.

14. 10. 2020 Jak na tancování doma? Poradíme vám v novém článku na našem tanečním blogu: 5 způsobů, jak se tanečníci motivují na tanec doma.

13. 10. 2020 Nová opatření Vlády ČR platná od středy 14.10.2020: Přechod všech škol (tj. i ZŠ) na distanční výuku s výjimkou mateřských škol, omezení shromažďování nad 6 osob, uzavření restaurací, klubů a barů, zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. Již od dnešního dne pak platí povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách.

12. 10. 2020 Vzhledem k zákazu tréninků prezenční formou přešly všechny taneční kurzy 331 Dance Studia Olomouc okamžitě na distanční výuku tak, aby naši tanečníci o nic nepřišli a mohli neustále tancovat, i když je to nyní možné pouze doma. Chceme proto poděkovat všem, že se zapojují. Držte se, tancujte, spolu to zvládneme!

Distanční taneční lekce | 331 Dance Studio Olomouc
10. 10. 2020 Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou letošní podzimní prázdniny probíhat v termínu 26. – 30. října 2020. Jsou tedy prodlouženy o dva dny.

9. 10. 2020 Na rozdíl od původně zveřejněných informací jsou dle Nařízení vlády ČR uzavřena všechna vnitřní sportoviště, tedy včetně tanečních sálů, již od dnešního dne. Opatření je platné do 25. 10. 2020.

8. 10. 2020 Ministr zdravotnictví ČR dnes vyhlásil řadu nových opatření, která budou platit od zítřka a od pondělí 12 .10. 2020. Mezi nejdůležitější patří přechod středních a vysokých škol na distanční výuku, týdenní střídání tříd na druhém stupni základních škol, uzavření divadel, kin, muzeí, památek, atd. nebo zákaz veškerých profesionálních i amatérských volnočasových sportovních aktivit. Nařízení je platné po dobu 14 dnů, a to plošně pro celou ČR.

6. 10. 2020 Letošní ročník festivalu Life!, jehož součástí je i Dance Life!, byl zrušen. Festival se měl konat začátkem listopadu na brněnském výstavišti.

5. 10. 2020 Od dnešního dne platí již druhé letošní omezení provozu 331 Dance Studia Olomouc. Jaké byly uplynulé týdny a jaké budou ty následující? Nad tím se zamýšlíme v novém článku na našem blogu.

4. 10. 2020 Od zítřejšího dne bude v Česku na 30 dnů platit nouzový stav, už druhý v letošním roce. Doprovází jej řada opatření, například uzavření středních škol v rizikových oblastech (Olomouckého kraje se to zatím netýká) nebo zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorách nad 10 lidí, ve vnějších nad 20 lidí.

2. 10. 2020 V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace vydala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Nařízení mimořádného opatření č.j. KHSOC/36995/2020/RED o vyloučení zpěvu a sportovních činností včetně tanečních aktivit. Dle vyjádření KHS vzniká vysoká koncentrace aerosolu v daném prostředí, čímž se zvyšuje riziko pravděpodobného přenosu infekčních onemocnění respiračního charakteru. Na základě tohoto nařízení dochází k omezení provozu 331 Dance Studia Olomouc. V období od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 budou tedy všechny taneční kurzy probíhat distanční formou. Konkrétní informace dostanou tanečníci, resp. jejich rodiče, ve svých facebookových skupinách.

1. 10. 2020 Jak rozeznat COVID-19 od chřipky? Poradí grafika na stránkách Olomouckého kraje.

30. 9. 2020 V Česku bude od pondělí 5. 10. 2020 platit nouzový stav. Zároveň bude zavedena řada nových omezení. Jaké konkrétní dopady to bude mít na nás a jak budou probíhat taneční kurzy v 331 Dance Studiu Olomouc v příštích týdnech? Budeme vás informovat v nejbližší době.

29. 9. 2020 Dnešní lekce taneční skupiny Streetdance Kids Lil´Monstas na Střední zdravotnické škole E. Pöttinga proběhne.

28. 9. 2020 Dnes se v médiích opět začalo mluvit o znovuzavedení mimořádného stavu, přechází středních škol na distanční výuku, omezení počtu lidí, atd. Chtěli bychom proto všechny naše tanečníky i jejich rodiče ujistit, že na případ, kdy by bylo stejně jako na jaře nutné přejít do online režimu, jsme připraveni. Vývoj situace pečlivě sledujeme a budeme vás včas informovat na této stránce.

27. 9. 2020 Taneční soutěže přeložené z jara na podzim se postupně ruší. Po Czech Dance Organization zrušila celé své letošní tour také Taneční skupina roku.

25. 9. 2020 Olomouc se na tzv. semaforu Ministerstva zdravotnictví značící riziko nákazy přesunula do oranžového stupně pohotovosti značící počínající komunitní přenos. Znamená to, že již nejsou všechny zdroje nákazy dohledatelné a virus se v populaci začíná šířit komunitně.

24. 9. 2020 Prosíme tanečníky, příp. jejich rodiče o pravidelné omlouvání v případě nepřítomnosti na taneční lekci svému lektorovi / své lektorce formou sms nebo zprávy na messengeru. Vždy, prosím, uveďte také důvod nepřítomnosti (nemoc, karanténa, onemocnění někoho v domácnosti, atd.). Pro sledování nemocnosti v jednotlivých skupinách je to pro nás velmi důležité. Děkujeme. Zároveň připomínáme povinnost oznámit nám, pokud jste byli testováni na COVID-19 (ať už s pozitivním nebo negativním výsledkem).

23. 9. 2020 Dle nového nařízení Gymnázia Hejčín mají rodiče i doprovod tanečníků zakázán vstup do vnitřních prostor školy. Toto nařízení se týká skupin Streetdance Juniors Flavaz, Streetdance Juniors Steppaz, Streetdance Adults Swaggaz, Streetdance Adults Warriorz a Contemporary Adults.

22. 9. 2020 Dnešní (22.9.2020) trénink skupiny Streetdance Kids Lil´Monstas na Střední zdravotnické škole neproběhne. Důvodem je onemocnění lektorky (momentálně bez diagnózy), trénink tedy rušíme především z preventivních důvodů. 

20. 9. 2020 Od zítřejšího dne již není povinné mít zakrytá ústa a nos prostřednictvím roušky nebo ústenky během tanečních lekcí. Dle Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR jsou však roušky povinné po celou dobu pobytu v budově mimo samotnou sportovní aktivitu.

17. 9. 2020 Dle nového nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je od 18.9.2020 povinné mít ve všech prostorách škol a vzdělávacích zařízení (a to i v průběhu vyučování ve třídách) nasazenou roušku. Povinnost se vztahuje na 2. stupeň základních škol, na střední, vyšší odborné a vysoké školy v celé ČR.

14. 9. 2020 Máme za sebou první týden tanečních kurzů s novými opatřeními. Děkujeme všem za jejich dodržování, nošení roušek, omlouvání se lektorům předem, atd.

11. 9. 2020 Olomouc se na tzv. semaforu Ministerstva zdravotnictví značící riziko nákazy přesunula do zeleného stupně pohotovosti značící výskyt nákazy bez komunitního přenosu.

9. 9. 2020 Od 10. 9. 2020 je dle nařízení Vlády ČR povinné mít zakrytá ústa i nos prostřednictvím roušky nebo ústenky ve všech vnitřních prostorách na území ČR.

8. 9. 2020 Dle nového nařízení Střední zdravotnické školy E. Pöttinga mají rodiče zakázán vstup do vnitřních prostor školy. Na dnešní den nám byla udělena výjimka pod podmínkou, že všichni budou mít zakrytá ústa a nos prostřednictvím roušky nebo ústenky. Od příštího týdne ale rodiče tanečníků ze skupin Streetdance Kids Lil´Monstas a Streetdance Juniors Catchaz musí na své děti čekat před školou.

7. 9. 2020 Tento a příští týden je povinné nosit do společných prostor 331 Dance Studia Olomouc (taneční sál, šatny) roušky. Opatření se týká tanečníků, lektorů i rodičů (doprovodu tanečníků). Jde o dočasné opatření v období zvýšeného pohybu osob na tanečních lekcích.

7. 9. 2020 Dnes startuje nová taneční sezóna v 331 Dance Studiu Olomouc. Od dnešního dne také platí některá nová opatření, jejich přehled najdete výše na této stránce.

4. 9. 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo pokyny, jak se zachovat v případě, že pociťujete příznaky onemocnění COVID-19 nebo jste se setkal/a s nakaženou osobou.

1. 9. 2020 Od dnešního dne jsou roušky povinné ve veřejné dopravě (MHD, meziměstská doprava, taxi), v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, na úřadech, na vnitřních akcích nad 100 účastníků a ve volebních místnostech.

1. 9. 2020 Na tomto místě vás budeme stejným způsobem jako na jaře 2020 informovat o aktuálním vývoji ohledně epidemiologické situace v ČR. Právě zde najdete všechny aktualizované informace, které se nějakým způsobem dotýkají našich tanečníků, tanečních soutěží, atd.

COVID-19 – Odkazy

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NA TANEČNÍM BLOGU