Děkujeme za zájem o Šantovka Dance Contest. Prosíme o vyplnění přihlášky do 4. 9. 2019, po tomto datu již přihláška nemusí být přijata.

>