Úvod » Taneční styly » Taneční styl CONTEMPORARY DANCE | Moderní tanec

Taneční styl CONTEMPORARY DANCE | Moderní tanec

Co je to Contemporary Dance

Contemporary Dance je pojem, který se začal používat v 90. letech minulého století. Čerpá prvky z moderního a postmoderního scénického tance, zastřešuje a využívá různé taneční techniky a pohybové styly jako floorwork, improvizaci, kontaktní improvizaci a release techniku. Tento taneční styl vznikl jako reakce na poněkud rigidní techniku baletu. Jeho zakladatelkami byly Isadora Duncan a Martha Graham. Jejich cíl spočíval v nalezení nenucenosti pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie.

Jsou zde cítit i vlivy klasického tance a jazzu, nedrží se však jejich striktních pravidel. Contemporary Dance také často integruje vlivy dalších tanečních stylů včetně Street Dance (zejména L.A. Style).

Contemporary Dance navazuje na moderní tanec a kromě Marthy Graham a Isadory Duncan je spojován se jmény jako Merce Cunningham, José Limón nebo Lester Horton. Mezi význámné tanečníky a taneční skupiny současného Contemporary Dance pak patří např. Kibbutz Contemporary Dance Company, Akram Khan, Ohad Naharin, Vandekeybus a další.

Taneční styl Contemporary Dance | 331 Dance Studio Olomouc
Taneční styl Contemporary Dance | 331 Dance Studio Olomouc

Taneční kurzy Contemporary Dance v Olomouci

Contemporary Kids

  • věk: 8 – 11 let
  • taneční styly: Contemporary Dance

Contemporary Juniors

  • věk: 16+ let
  • taneční styly: Contemporary Dance

Contemporary Adults

  • věk: 16+ let
  • taneční styly: Contemporary Dance