V 331 Dance Studiu Olomouc vyučujeme taneční styly, které označujeme pojmy Street Dance (pouliční tanec) nebo Contemporary Dance (současný tanec).

Taneční styly | 331 Dance Studio Olomouc

V tanečních kurzech 331 Dance Studia Olomouc se můžete setkat s velkým množstvím stylů. Taneční styly rozdělujeme na dvě základní skupiny – Street Dance (pouliční tanec) a Contemporary Dance (současný tanec).

I když se to nemusí na první pohled zdát, obě dvě skupiny tanců toho mají relativně mnoho společného. Obě se totiž vyvinuly z americké a africko-americké kultury, obě ve své době znamenaly naprosto inovátorský přístup k tanci (ať už typem pohybu nebo hudby). Navíc taneční styly související se Street Dance i Contemporary Dance kladou ve většině případů důraz na improvizaci.

Taneční styly, které tancujeme ve Street Dance

Street Dance

Street Dance (do češtiny překládáno jako „pouliční tanec“) je uměle vytvořený název označující taneční styly, které se vyvinuly mimo taneční studia, tedy buď přímo v ulicích nebo v tanečních klubech, na školních hřištích, v parcích, apod. Nejde tedy o žádný konkrétní taneční styl.

Hip Hop

Hip Hop můžeme popsat jako souhrn několika tanečních stylů, které se tančí na hiphopovou hudbu. Počátky tohoto tance najdeme v osmdesátých letech minulého století, kdy se v rámci rozvoje hiphopové kultury začala objevovat první komerčně úspěšná hiphopová hudba.

Hype

Hype je v podstatě komerčnější verze tanečního stylu Hip Hop z období konce 80. a počátku 90. let. Často se můžete setkat s označením tohoto stylu jako Old School Hip Hop nebo New Jack Swing. Ani jedno pojmenování ale není úplně přesné.

House Dance

House Dance je tanec, který vznikl koncem 80. let dvacátého století a do dnešní doby se neustále vyvíjí. Jeho zeměpisný původ lez směřovat do Chigaca, kde v klubu Warehouse (odtud tedy název tohoto tanečního stylu) začali djové poprvé hrát místo hip hopu právě house music.

Popping

Popping se řadí mezi tzv. “funk styles” a začal se vyvíjet v průběhu 70. let minulého století v Kalifornii (města Fresno, Compton). Základem tohoto tanečního stylu je tzv. “pop” (dříve označovaný jako “hit”), což je okamžitá svalová kontrakce, která způsobí trhnutí v různých částech těla.

Locking

Locking je historicky nejstarší tanec, který dnes řadíme mezi Street Dance. Vznikl už na přelomu 60. a 70. let minulého století v Los Angeles a jeho zakladatelem je Don Campbell.

Dancehall

Dancehall jako hudební a zároveň i taneční styl vznikl v polovině 70. let dvacátého století na Jamajce z původní reggae hudby, která dostala využíváním tvrdších beatů, elektronických zvuků a rychlejšího rytmu novou podobu.

MTV Dance

MTV Dance je relativně nově vytvořený taneční styl vycházející z hip hopu. Je inspirován především pop-kulturou a jejími produkty (videoklipy v MTV a dalších hudebních televizích).

Waacking

Waacking vznikl na začátku 70. let v amerických (Los Angeles) gay klubech. Je silně ovlivněn funkovou a disco érou, proto je to velice energický a zábavný taneční styl.

Vogue

Vogue je forma moderního houseového tance vytvořená americkou gay komunitou v roce 1980. Je inspirován fotkami póz modelek v časopisech jako např. stejnojmenný Vogue nebo Elle.

Litefeet

Litefeet je energický taneční styl, který vznikl v roce 2006 ve čtvrti Harlem v New Yorku (USA). Jeho tvůrcem je Chrybaby Cozie (vlastním jménem Daniel Hollaway), ke kterému se brzy přidal i Swiss aka Mr. Youtube.

L.A. Style

L.A. Style je moderní taneční styl, který se vyznačuje technicky náročnějšími choreografiemi, které přesně vystihují hudební podklad (tancuje se na text). Jedná se o nejkomerčnější taneční styl, který vůbec existuje.

Break Dance

Break Dance je původní hiphopový tanec, jeden ze čtyř základních elementů hiphopové kultury. Vznikl v 70. letech mezi afro-americkou mládeží v Jižním Bronxu v New Yorku.

Twerk

Twerk je v současné době velmi komerčně populární. Spoustu lidí ale překvapí, že hnací silou popularizace tohoto tanečního stylu je vlastně new-orleanský subžánr Hip Hopu známý jako Bounce.

Taneční styly, které tancujeme v Contemporary Dance

Contemporary Dance

Contemporary Dance je pojem, který se začal používat v 90. letech minulého století. Čerpá prvky z moderního a postmoderního scénického tance, zastřešuje a využívá různé taneční techniky a pohybové styly jako floorwork, improvizaci, kontaktní improvizaci a release techniku.

Modern Dance

Modern Dance (v Česku je tento taneční styl pojmenováván také jako moderní tanec nebo moderna) se vyvíjel na počátku 20. let 20. století, v době, kdy tanečníci vystoupili proti ztuhlosti a omezením klasického baletu.

Jazz Dance

Jazz Dance je výkonnostní taneční technika a styl, který se poprvé objevil ve Spojených státech na počátku 20. století. Jazzový tanec se může vztahovat na lidový jazz nebo na divadelní jazz (Broadway).

Lyrical Dance

Taneční styl Lyrical Dance v sobě kombinuje techniku baletu a plynulost jazzového tance. Unikátním rysem lyrického tance je důraz na emoce, výraz a vyprávění.

Balet

Balet je forma scénického tance, která využívá choreografii. Balet může být samostatné dílo, nebo může být součástí opery nebo operety.

>