Úvod » Taneční styly » Taneční styl STREET DANCE (Pouliční tanec)

Taneční styl STREET DANCE (Pouliční tanec)

Street Dance je souhrnný pojem označující taneční styly, které se vyvinuly mimo taneční studia. Kde jej tancovat v Olomouci?

Taneční styl Street Dance | 331 Dance Studio Olomouc

Co je to Street Dance?

Street Dance je uměle vytvořený název označující taneční styly, které se vyvinuly mimo taneční studia, tedy buď přímo v ulících nebo v tanečních klubech, na školních hřištích, v parcích, apod. Nejde tedy o žádný konkrétní taneční styl. Pod Street Dance zařazujeme např. Hip Hop, House Dance, Popping, Locking, atd.

Co je to pouliční tanec?

Pouliční tanec je česká varianta (překlad) anglického označení Street Dance. Jde tedy o zastřešující pojem, kterým pojmenováváme skupinu tanců rozvíjejících se mimo taneční studia (typicky na ulici, školním hřišti, v parku, atd.). Tyto tance vznikly přirozeně v reakci na hudbu, sociální situaci, atd., nebyly tedy uměle vytvořeny na tanečních sálech.

Co je to Hip Hop Dance, Urban Dance?

Hip Hop Dance i Urban Dance jsou synonyma k označení Street Dance. Protože ale často docházelo k záměně pojmů Hip Hop Dance (zastřešující název) a Hip Hop, resp. Freestyle Hip Hop (konkrétní taneční styl), začalo se nejvíce používat právě označení Street Dance.

Kdy a kde vznikl Street Dance?

Street Dance (Hip Hop Dance, Urban Dance nebo česky pouliční tanec) se rozvíjí zhruba od roku 1970 dodnes. Jednotlivé taneční styly, které zařazujeme pod Street Dance, vznikly v různých obdobích na různých místech, všechny však pocházejí z USA. Nejčastěji zmiňovanými místy v souvislosti se vznikem pouličního tance jsou New York (odtud pochází např. Hip Hop) a Kalifornie (odtud pochází Popping a Locking).

Kdo vymyslel Street Dance?

Díky rozvoji tanečních stylů zařazovaných pod Street Dance především na ulici není většinou možné vystopovat konkrétní jednotlivé zakladatele. Známe pouze tanečníky, kteří daný tanec pomohli zpopularizovat a rozšířit mezi veřejnost. Jednou z mála výjimek je Don Campbell (narozen 7.1.1951 v Saint Louis, Missouri), který je považován za zakladatele tanečního stylu Locking.

Jak tancovat Street Dance?

Každý taneční styl zařazovaný pod Street Dance má svou vlastní techniku, své vlastní taneční kroky. Všechny pouliční taneční styly ale spojuje jejich sociální povaha, jsou to tzv. „social dances“ (společenské tance). Důležitou roli při tanci hraje improvizace, tedy schopnost tanečníka reagovat na hudbu autenticky svým vlastním způsobem. To má za následek, že Street Dance se v podstatě neustále vyvíjí, vznikají nové taneční kroky i styly. Tyto taneční styly díky tomu nemají ani žádné pevné mantinely, každý tanečník si je může přizpůsobit sám sobě.

Důležitý je také fakt, že z historického hlediska je pro tyto taneční styly na prvním místě tanec jako takový (groove, feeling), nikoliv technika jeho provedení.

Kdy se Street Dance začal tancovat v ČR?

Historie Street Dance v ČR se začala psát v roce 1984. Tehdy se termín Street Dance nepoužíval a i když tanečníci používali taneční kroky různých stylů, kvůli neznalosti je všechny označovali jako Break Dance. Problém byl, že hudba z USA tu byla zakázaná, takže veřejně se tancovalo pouze na české písničky. Vše se změnilo po roce 1989, kdy k nám začala pronikat kvalitní hudba, což byla pro rozvoj tance nejlepší motivace. Právě proto dodnes vzpomínáme na 90. léta jako na nejlepší hudební období. Prostřednictvím hudebních videoklipů a tanečních filmů se začal šířit i tanec a v ČR začaly vznikat první taneční skupiny zaměřené na Street Dance.

Jaké byly první Street Dance skupiny v ČR?

Jako první taneční skupiny, které se v ČR věnovaly Street Dance, můžeme označit Crazy Dance (Přerov), Beat Up (Brno) a Ego (Brno), které vznikly v roce 1993. Později se k nim přidal i T-Bass (Hradec Králové). Tyto skupiny můžeme z historického hlediska označit za velmi významné, jejich odchovanci totiž v některých případech zakládali další taneční školy, což vedlo k rozšíření Street Dance po celé ČR.

Kdo byli první tanečníci Street Dance v ČR?

V ČR se jako první rozvíjel Break Dance, jehož propagátorem byl třeba Jiří Korn. Mezi průkopníky tohoto stylu v ČR patří např. Antonín Kaňok nebo Petr Ježek. Street Dance v ČR začali jako první tancovat a vyučovat Martin Fiedler (Beat Up), Vladan Šperlink (Ego), Ruda Oračko (Crazy Dance), Zdeněk Zolman (T-Bass) nebo Robert Nový. Rozvoj Street Dance v ČR činností svých tanečních škol výrazně podporovali také Jindřich Hes nebo Evica Šedová.

Jaké byly první taneční soutěže Street Dance v ČR?

První neoficiální Mistrovství České republiky v Break Dance proběhlo v roce 1985. O rok později na tuto akci navázal její druhý ročník. Místem konání těchto akcí byl Palác kultury v Praze. První Mistrovství ČR v Hip Hopu (sólová kategorie) proběhlo v roce 1995 v Brně. V choreografiích se soutěžilo pod ČMTO (Českomoravská taneční organizace), která ale dlouho neměla rozdělené kategorie, proto hiphopoví tanečníci soutěžili proti disco dance, atd.

Které taneční styly patří pod Street Dance?

Mezi originální (původní) pouliční taneční styly patří Breaking (Break Dance), Locking a Popping, později se přidaly Hip Hop a House Dance. Dnes však pod Street Dance zařazujeme mnohem více tanečních stylů:

Kurzy tanečního stylu Street Dance v Olomouci

Chcete se naučit tancovat? V Olomouci si můžete vybrat z několika tanečních kurzů, které organizuje 331 Dance Studio Olomouc. Jsou určeny pro děti i dospělé, pro úplné začátečníky i pokročilé tanečníky.

Streetdance Mini

Streetdance Kids

Streetdance Juniors

Streetdance Adults

Streetdance Seniors

Streetdance Styles

Články nejen o Street Dance

Zajímáte se o Street Dance? Na našem blogu najdete spoustu článků o tomto tanečním stylu – novinky, zajímavosti, taneční videa, atd. Tady je malá ochutnávka …