Úvod » Taneční kroužky Street Dance a Contemporary Dance pro děti

Taneční kroužky Street Dance a Contemporary Dance pro děti

331 Dance Studio Olomouc organizuje pro děti již několik let taneční kroužky. Nejmenší děti se zaměřují na pohybovou přípravu, formou her a jednoduchých cvičení se učí základním tanečním pohybům a vnímání hudby všeobecně. Starší děti se pak zaměřují na jednotlivé taneční techniky v rámci tanečních stylů spadajících pod Street Dance nebo Contemporary Dance, konkrétně např. Hip Hop, House Dance, MTV Dance, Dancehall, ale i další taneční styly (samozřejmě vždy s ohledem na věk dětí).

V případě zájmu se děti účastní tanečních vystoupení, ať už formou ukázkových lekcí pro rodiče, veřejných vystoupení nebo ti starší také tanečních soutěží. Zaměřujeme se na taneční soutěže v Olomouci a okolí, aby akce byly pro rodiče co nejméně časově i finančně náročné. Děti ze soutěží v minulosti přivezly již několik medailí, a to včetně těch nejcennějších.

Taneční kurzy a kroužky pro děti

Streetdance Baby

 • věk: 3 – 4 roky
 • taneční styly: základní taneční pohyby

Streetdance Mini

 • věk: 5 – 7 let
 • taneční styly: Hip Hop, MTV Dance

Streetdance Kids

 • věk: 8 – 11 let
 • taneční styly: Hip Hop, House Dance, MTV Dance

Contemporary Kids

 • věk: 8 – 11 let
 • taneční styly: Contemporary Dance

Streetdance Juniors

 • věk: 12 – 15 let
 • taneční styly: Hip Hop, Hype, House Dance, Dancehall, MTV Dance

Contemporary Juniors

 • věk: 12 – 15 let
 • taneční styly: Contemporary Dance