A zase ten koronavirus: Jaká opatření nás potkaly tentokrát?

O autorovi článku

331 Dance Studio Olomouc

Jsme taneční škola v Olomouci, ale můžete se k nám přidat i v Praze. Tancujeme Street Dance a Contemporary Dance, věnujeme se ale i Fitness Dance. Organizujeme taneční kurzy pro děti i dospělé, taneční workshopy, open classy, soutěže, letní kempy i divadelní představení.

Článek byl aktualizován 2 března, 2021 .

Koronavirus COVID-19 stále ovlivňuje naše životy, související opatření se znovu citelně dotkla provozu 331 Dance Studia Olomouc.

Ať chceme nebo ne, nový koronavirus s označením COVID-19 je tu stále s námi a určitým způsobem ovlivňuje většinu našich činností. Bohužel včetně tancování. Rádi bychom, aby články na toto téma na našem blogu nepřibývaly, bohužel dnes tomu bude jinak. Související opatření, které vydává Vláda České republiky, ale i jednotlivé Krajské hygienické stanice, znovu zasahují do života tanečníků.

Jaké byly uplynulé týdny? A jaké budou ty následující? Právě nad tím se zamýšlíme v následujícím článku.

Koronavirus nám nadělil nová opatření

Na jaře letošního roku jsme na taneční sál nemohli dlouhých 75 dnů. Koronavirus a související nouzový stav v podstatě zastavil taneční život v Česku. Po čtyřech „relativně klidných“ (to opravdu berte s rezervou) měsících je tu znovu nouzový stav, znovu opatření, která nám neumožňují tancovat na tanečním sále. Zatímco na jaře se všechno uzavřelo v podstatě ze dne na den, teď je to mnohem složitější a svým způsobem mnohem náročnější.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace vydala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Nařízení mimořádného opatření č.j. KHSOC/36995/2020/RED o vyloučení zpěvu a sportovních činností včetně tanečních aktivit. Dle vyjádření KHS vzniká vysoká koncentrace aerosolu v daném prostředí, čímž se zvyšuje riziko pravděpodobného přenosu infekčních onemocnění respiračního charakteru. Na základě tohoto nařízení dochází k omezení provozu 331 Dance Studia Olomouc. V období od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 budou tedy všechny taneční kurzy probíhat distanční formou. Více informací: www.331.cz/covid19

Proč složitější a proč náročnější? Opatření přicházejí postupně, navíc z různých míst. Od dnešního dne (5. 10. 2020) platí v celé České republice zákaz shromažďování osob, a to v počtu větším než 10 ve vnitřních prostorách a v počtu větším než 20 ve vnějších prostorách. Tuto informaci jsme se od Ministerstva zdravotnictví dozvěděli s asi pětidenním předstihem, proto jsme okamžitě začali přemýšlet, jestli a jak bychom se do této kvóty vešly.

Zhruba o tři dny později ale přišlo nařízení další, tentokrát od Krajské hygienické stanice. V něm se zakazují všechny sportovní činnosti bez ohledu na počet zúčastněných. V tu chvíli tedy bylo jasno, v období 5. 10. 2020 – 18. 10. 2020 mít klasické taneční kurzy nemůžeme. Stejně jako na jaře letošního roku tedy vše přechází na tzv. distanční formu – zatím na 14 dnů a moc bychom si přáli, aby se to období neprodlužovalo.

Někteří tancovat smí a jiní ne

Jak zpomalit koronavirus? Procházíme zvláštním obdobím, kdy jednotlivá opatření neplatí pro všechny. Na rozdíl od jara, kdy tomu bylo naopak, je v této situaci poměrně náročné se vyznat. Na straně jedné jsou tu plošná nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, dále pak vládní opatření, která platí pouze pro určité regiony, no a nakonec rozhodnutí jednotlivých Krajských hygienických stanic. To vše znamená, že koronavirus, resp. související omezení, zasáhne každou taneční skupinu trochu jinak.

Češi jsou navíc jako národ velmi vynalézaví, takže často najdou skulinku v tom daném nařízení i důvod, proč by se na ně nemělo vztahovat. Některé taneční školy registrované pod tanečními organizacemi si výjimku, že se sportovci pod oficiálními sportovními svazy smí i nadále účastnit soutěží (v max. počtu 130 osob na sportoviště), převzali po svém a i nadále trénují v neomezeném režimu. Se záminkou, že se právě na takovou soutěž připravují. Z právního hlediska je pravděpodobně vše v pořádku, ale pokud bychom pominuli fakt, že ve 130 lidech žádná taneční soutěž proběhnout nemůže (resp. teoreticky může pouze velmi malá), tak třeba jen Czech Dance Organization má 18500 členů. I kdyby se každý tanečník zúčastnil pouze jediné soutěže, znamenalo by to 142 tanečních soutěží v nejbližší době (nepočítáme organizátory, atd.) jen pod jednou organizací (kterých je v ČR několik). Těžko se lze totiž odvolávat na to, že je teď bezpodmínečně nutné trénovat na soutěž, která proběhne třeba za rok nebo dva.

Ano, samozřejmě je to celé nesmysl s cílem odůvodnit si, proč se na některé nařízení Ministerstva ČR nevztahuje. Bohužel tato kreativita ve výkladu opatření může mít za následek to, že se platnost jednotlivých restrikcí prodlouží nebo se zavedou nové, přísnější. A to především na úkor těch, kteří již přerušit tréninky museli. Třeba proto, že členy žádného svazu nejsou (což se např. týká většiny crews věnujících se Street Dance).

A jak se na celou situaci díváme my?

Zdraví našich tanečníků je pro nás nejdůležitější

Chceme tancovat. Opravdu si moc přejeme tancovat na tanečním sále, ne doma v obýváku. Jenže nechceme to za každou cenu, zdraví našich tanečníků i lektorů a jejich rodin je pro nás na prvním místě. Bohužel jsme měli tak trochu smůlu v tom, že první pozitivní případ COVID-19 se v 331 Dance Studiu Olomouc objevil vlastně hned první den nové taneční sezóny. Hned ze začátku jsme museli řešit různá opatření, protože opravdu nechceme, aby se koronavirus šířil během našich tanečních lekcí.

Během uplynulých čtyř týdnů jsme v podstatě denně řešili, co a jak udělat pro to, abychom naše tanečníky ochránili. Pečlivě jsme hlídali, jestli nejsou tanečníci nemocní, pokud ano, tak jak. Všichni zodpovědně zůstávali doma, pokud se u nich nějaké příznaky projevovali, v době zvýšeného provozu na lekcích (ukázkové lekce, atd.) jsme nosili roušky.

Neustále jsme se snažili minimalizovat rizika za cenu co nejmenšího omezení tanečníků. Přesto bylo vidět, že současná situace v ČR má k ideálu daleko. Bylo to třeba poznat na počtu tanečníků, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohli v poslední době dorazit na trénink (nemoc, karanténa, atd.), navíc nejistota z možnosti opětovného uzavření tanečních sálů byla cítit na každém kroku. Až do druhé poloviny minulého týdne, kdy se z nejistoty stala realita. Bohužel.

Roušky a tanec: velké téma

Koronavirus a související opatření v posledních týdnech a měsících společnost rozdělil. Někteří se až přehnaně bojí nákazy, jiní celou situaci naopak zlehčují, číslům nevěří a preventivní nařízení záměrně nedodržují. Situace ohledně nošení roušek to jen potvrzuje.

My v 331 Dance Studiu Olomouc se snažíme na celou tuto situaci dívat reálně. Koronaviru COVID-19 nedáváme přehnaný význam, přesto víme, že tu je a že tu pravděpodobně ještě nějakou dobu bude. Snažíme se řídit především podloženými vědeckými poznatky. Jeden z nich je, že jakékoliv infekční onemocnění respiračního charakteru se ve sportovním prostředí šíří velmi snadno, ať chceme nebo ne. Tanečníci jsou stejně jako sportovci při tréninku udýchaní, což má za následek rychlejší šíření kapének ve větší koncentraci, tedy potenciálně větší riziko. Toto tvrzení použila minulý týden také Krajská hygienická stanice.

I to byl jeden z důvodů, proč platila prvních 14 dnů na našich tanečních kurzech povinnost zakrytí úst a nosu. Roušky nejsou všemocné, ani zdaleka. Je to ale poměrně jednoduchá a levná mechanická překážka, díky které se dá možnost přenosu onemocnění zminimalizovat (za předpokladu, že se používá správně). Při tancování pochopitelně nejsou příjemné, to tuší všichni, ale zastáváme názor, že je lepší trochu se omezit než netancovat vůbec. V Asii je třeba úplně běžné nosit roušku během tanečních kurzů i teď, kdy už tam zdaleka takové problémy s COVID-19 nemají.

Stejně jako celá společnost se i tanečníci a jejich rodiče najednou rozdělili na dvě zhruba stejně velké poloviny. Jedna z nich byla za roušky ráda, naopak měla trochu nejistotu v tom, když se po 14 dnech jejich nošení zrušilo. Druhá pak byla proti nošení roušek, někteří díky tomu přestali taneční lekce dokonce navštěvovat. Ocitli jsme se ve zvláštní situaci, kdy nebyli spokojení ani zastánci ani odpůrci roušek. Naším úkolem je vlastně celou dobu balancovat mezi oběma těmito tábory. Mezi těmi, kteří chtějí tancovat bez omezení, a těmi, chtějí tancovat, ale bojí se.

A jak to tedy bude dál?

Nouzový stav podruhé

Koronavirus má na svědomí, že od 5. 10. 2020 platí v České republice opět nouzový stav, schválen byl na 30 dnů. Pokud se podle Ministra zdravotnictví během tohoto měsíce podaří neustále narůstající křivku pozitivních případů COVID-19 zpomalit, prodloužení nouzového stavu nebude třeba. Jenže to v tuto chvíli nikdo neví, i na jaře bylo z 30 dnů nakonec 75. Samotný nouzový stav ale v podstatě nic neznamená, důležitá jsou jednotlivá opatření, která jej mohou doprovázet.

Ta jsou momentálně vyhlášena na 14 dnů. Jde například o uzavření středních škol v rizikových oblastech (Olomouckého kraje se to zatím netýká) nebo zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorách nad 10 lidí, ve vnějších nad 20 lidí. Na stejných 14 dnů vydala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje opatření o vyjmutí sportovních činností včetně tanečních aktivit. Jasné je tedy prozatím to, že dva týdny budeme tancovat doma a tanečně se vzdělávat prostřednictvím online tanečních lekcí (konkrétní informace jsme tanečníkům i jejich rodičům rozeslali e-mailem).

Věříme, že se po těchto 14 dnech budeme moci do tanečních sálů vrátit a běžný provoz v 331 Dance Studiu Olomouc obnovit. Situace je ale v současné době velmi nepřehledná, proto ji pro vás pečlivě sledujeme a všechny důležité informace přidáváme na speciální stránku, kterou jsme pro tyto účely zřídili. Sledujte proto pravidelně www.331.cz/covid19, kde se vždy dozvíte vše podstatné o aktuálním provozu 331 Dance Studia Olomouc i o jednotlivých omezeních, které by se vás nějakým způsobem mohly dotknout.

Dávejte na sebe pozor a držte se. Spolu to zvládneme!

Spolu to zvládneme! | 331 Dance Studio Olomouc
[fruitful_btn color=“primary“ size=“extra-large“ link=“https://www.331.cz/covid19″ ]COVID19 – AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO TANEČNÍKY A JEJICH RODIČE[/fruitful_btn]

Zaujal vás článek? Pošlete ho dál! Budeme rádi :-)

Zařazení článku

Rubrika: 

Tipy na podobné články