Contemporary Dance kvíz: Vyhodnocení a správná řešení

O autorovi článku

331 Dance Studio Olomouc

Jsme taneční škola v Olomouci, ale můžete se k nám přidat i v Praze. Tancujeme Street Dance a Contemporary Dance, věnujeme se ale i Fitness Dance. Organizujeme taneční kurzy pro děti i dospělé, taneční workshopy, open classy, soutěže, letní kempy i divadelní představení.

Článek byl aktualizován 28 května, 2021 .

Zkoušeli jste náš Contempoary Dance kvíz? Pokud jste své taneční znalosti už otestovali, podívejte se na jeho vyhodnocení a správná řešení.

Před několika dny jsme zveřejnili Contemporary Dance kvíz, který najdete v tomto článku. Jak jsme slíbili, přinášíme vám správná řešení, ať si můžete ověřit, jak jste jej zvládli. Připravte si vaše odpovědi a pojďte si je překontrolovat.

UPOZORNĚNÍ
Tento článek obsahuje správná řešení jednotlivých otázek Contemporary Dance kvízu. Pokud jste kvíz ještě nedělali, přejděte nejdříve na >> TUTO STRÁNKU <<

Správné odpovědi na Contemporary Dance kvíz

1. Který z následujících pojmů je překladem Contemporary Dance?
a) pouliční tanec
b) současný tanec
c) baletní repertoár
d) moderní tanec

Pouliční tanec je překladem pojmu Street Dance. Baletní repertoár je soubor variací, který je na programu. Moderní tanec se vyvíjel ve 20. letech minulého století a anglický název je jednoduše Modern Dance. Správná odpověď je tedy současný tanec – pojem, který se užívá od 90. let 20. století.
2. Co je přímým předchůdcem stylu Contemporary?
a) Waacking
b) Jazz Dance
c) Modern Dance
d) Demi-plié

Waacking nepatří mezi expresivní tance moderní linie. Demi-plié je taneční krok. Jazz Dance můžeme postavit vedle Contemporary Dance a oba styly tak zařadit mezi expresivní tance moderní linie. Přímým předchůdcem Contemporary Dance je tak Modern Dance (moderní tanec).
3. Z jakého tance se Contemporary vyvinulo?
a) z House Dance a Stepu
b) ze Stepu
c) z baletu
d) z Pas De Bourrée

Contemporary využívá techniky baletní (16. století), moderní (1920) a postmoderní (1960).
4. Který z následujících tanečních stylů je nejstarší?
a) Contemporary Dance
b) Jazz Dance
c) Balet
d) Modern Dance

Opět chronologicky: Balet pochází ze 16. století), Modern Dance se vyvíjí od roku 1920), postmoderní taneční techniky od roku 1960 a pojem Contemporary Dance se používá cca od roku 1990.
5. Jakou skupinu tanců nelze zařadit do odvětví expresivního tance?
a) Lyrical Dance, Jazz Dance, Limon
b) Lyrical Dance, Balet, House Dance
c) Balet, Contemporary Dance, Modern Dance
d) Modern Dance, Graham, Balet

Všechny odpovědi kromě Lyrical Dance, Balet, House Dance označují taneční styl nebo techniku, která do expresivního stylu moderní linie patří.
6. Kdo nepatří mezi tzv. zakladatele stylu Modern Dance (moderního tance)?
a) Martha Graham
b) Lester Horton
c) Isadora Duncan
d) Don Campbell

Don Campbell je tvůrce tanečního stylu Locking, který zařazujeme pod Street Dance. Ostatní osobnosti patří do expresivního stylu moderní linie.
7. Proč se Lyrical Dance jmenuje Lyrical Dance?
a) první tance tohoto stylu se tancovaly převážně na lyru
b) taneční styl vznikl ve Francii, ve městě Lyon
c) tancem se vyjadřuje příběh
d) u tance tanečník využívá možnost verbálního projevu

Lyrics je v překladu text. Lyrical Dance tedy vyjadřuje slova nebo příběh tancem. Může být tancován podle slov písně, ale také může vyjadřovat příběh a emoce na instrumentální hudbu.
8. Který z následujících pojmů se neváže ke Contemporary Dance?
a) Calipso
b) Rond de jambe par terre
c) Slide
d) Shablam

Calipso je název skoku (také jako jeté en tournant). Rond de jambe par terre je pojmenování pohybu nohy. Slide je prvek typický pro floorwork. Shablam jako jediný není název jakéhokoliv prvku expresivního tance.
9. Co to znamená improvizace?
a) jeden ze stylů Contemporary Dance
b) provaz alias špagát
c) směr na podiu
d) pohyb, který není předem choreograficky daný

Imporovizace neboli freestyle je způsob tance, kdy tanečník bez přípravy reaguje na hudbu, kterou právě slyší. Nepoužívá k tomu předem naučené kombinace a variace, tanec si vymýšlí přímo na tanečním parketu.
10. Co je to warm up?
a) rozloučení na konci lekce
b) rozcvička (zahřátí se) na začátku lekce
c) přestávka uprostřed lekce
d) celková doba mezi lekcemi

Warm up je označení pro tzv. zahřátí svalů na začátku jakéhokoliv tréninku. Slouží jako prevence před případným zraněním (natáhnutím svalu, apod.).
11. Co je to diagonála?
a) směr v sále / na podiu zleva doprava
b) směr v sále / na podiu nahoru dolů
c) směr v sále / na podiu napříč z jednoho rohu do druhého
d) směr v sále / na podiu zepředu dozadu

Diagonála znamená uhlopříčka. Používá se např. ve fotografii, malbě nebo právě v tanci. Může působit dynamicky jako zpomalení (stoupání) nebo zrychlení (klesání).
12. Jak se říká tanečnímu prvku na fotce?
a) Passé
b) Plié
c) Relevé
d) Attitude
Passé | 331 Dance Studio Olomouc
Passé – přiložení pokrčené nohy špičkou ke koleni nohy stojné, pokud se jedná o paralelní pozici nohou. V případě vytočených nohou přikládáme do podkolenní jamky.
13. Jak se říká tanečnímu prvku na fotce?
a) Passé
b) Plié
c) Relevé
d) Attitude
Attitude | 331 Dance Studio Olomouc
Attitude – póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni. Existuje několik druhů.
14. Jak se říká tanečnímu prvku na fotce?
a) Passé
b) Plié
c) Relevé
d) Attitude
Relevé | 331 Dance Studio Olomouc
Relevé znamená v překladu zvednutý. Jde o pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo pološpičky.
15. Jak se říká tanečnímu prvku na fotce?
a) Passé
b) Plié
c) Relevé
d) Attitude
Plié | 331 Dance Studio Olomouc
Plié znamená v překladu pokrčení. Může jít o pokrčení jednoho nebo obou kolen.

Contemporary Dance kvíz – vyhodnocení

Spočítejte si, kolik odpovědí jste měli správně.

14 – 15 Pokud jste měli maximálně jednu špatnou odpověd, tj. 14 a více správných odpovědí, jste na tom velmi dobře. O Contemporary Dance toho víte opravdu hodně, gratulujeme.

11 – 13 Maximálně čtyři špatné odpovědí značí, že se v současném a moderním tanci docela orientujete. Pokud se těmto tanečním stylům intenzivně věnujete, měli byste si každopádně vzdělání ještě trochu doplnit.

8 – 10 Je to sice těsné, ale měli jste většinu odpovědí správných? Na oslavu to není, ale úplně se stydět taky nemusíte. Je důležité vědět, že na sobě musíte pracovat i v oblasti taneční teorie.

7 a méně Pokud jste věděli správnou odpověď na polovinu nebo méně otázek, je potřeba se nad tím zamyslet. Tento Contemporary Dance kvíz vám určitě neměl říct, že o současném tanci nevíte nic. Spíš vám chtěl naznačit, že je dobré něco víc vědět o tom, co děláte.

Kde se dozvědět více o Contemporary Dance?

Pokud vás tento Contemporary Dance kvíz zaskočil a několik odpovědí jste museli prostě jen tipnout, podívejte se do sekce Taneční styly na našich webových stránkách. Tu jsme totiž nedávno výrazně aktualizovali a každému tanečnímu stylu, který souvisí s Contemporary Dance nebo se Street Dance, se v ní poměrně dost věnujeme. Najdete tu vždy informace o historii tanečního stylu, jak a kde se vyvíjel, kdo jsou jeho průkopníci, jaké jsou základní taneční kroky, atd.

V našich tanečních kurzech pro děti (9-12 let), juniory (13-16 let) i dospělé (17 a více let) se kromě samotného tance věnujeme i tzv. knowledge, tedy tanečním znalostem. Je pro nás důležité, aby všichni naši svěřenci uměli nejen tancovat, ale také o tancování něco věděli. Aby třeba uměli poznat rozdíl mezi moderním, scénickým, současným a výrazovým tancem.

Pravidelní čtenáři našeho blogu zároveň vědí, že právě na www.331.cz/blog často zveřejňujeme články věnující se historii tanečních stylů, významným tanečníkům a choreografům, ale i dalším zajímavostem z tanečního světa.

Zaujal vás článek? Pošlete ho dál! Budeme rádi :-)

Zařazení článku

Rubrika: 

Tipy na podobné články